1. anonymus - De kartuizer monnik. De losbandige praktijken van de clerus in Frankrijk in de 18de eeuw
  [= Le Portier des Chartreux ; vert. ?] ,
  Amsterdam : Nederlandsche Keurboekerij , z.j. [168 p.]
  ISBN : -
  ROMAN
 2. anonymus - De wellustige Turk. Seksuele uitspattingen in een harem
  [= The lustful Turk ; vert. L.C. Lucas]
  [=Rode boekjes, nr. 106; goedkope uitgave] ,
  Amsterdam : N.V. Triton Pers , 1970 [156 p.]
  ISBN : -
  ROMAN
 3. (anonymus) - Cinema & Theater
  [ingebonden: de nrs. 15 en 17 t/m 51 van de 22e jaargang (1942)] ,
  Amsterdam : N.V. Nederlandsche Uitgeverij „Paulus Potter” , 1942 [z.p.]
  ISBN : -
  TIJDSCHRIFT
 4. (anonymus) - Cinema & Theater
  [ingebonden: de nrs. 1 t/m 26 van de 23e jaargang (1943)] ,
  Amsterdam : N.V. Nederlandsche Uitgeverij „Paulus Potter” , 1943 [z.p.]
  ISBN : -
  TIJDSCHRIFT
 5. (anonymus) - Cinema & Theater
  [ingebonden: de nrs. 27 t/m 52 van de 23e jaargang (1943)] ,
  Amsterdam : N.V. Nederlandsche Uitgeverij „Paulus Potter” , 1943 [z.p.]
  ISBN : -
  TIJDSCHRIFT
 6. (anonymus) - Cinema & Theater
  [ingebonden: nr. 48 van de 22e jaargang (1942), de nrs. 28, 37, 47 en 50 van de 23e jaargang (1943) en de nrs. 2, 3, 7, 8, 10 t/m 36 van de 24e jaargang (1944),] ,
  Amsterdam : N.V. Nederlandsche Uitgeverij „Paulus Potter” , 1944 [z.p.]
  ISBN : -
  TIJDSCHRIFT
 7. (anonymus) - Het klooster van de zalige lusten ,
  Ridderkerk : Uitgeverij Kerco N.V. , z.j. [212 p.]
  ISBN : -
  ROMAN
 8. (anonymus) - Jeugdkampioen
  [ingebonden: de nrs. 22 (januari) t/m 33 (december) van de 3de jaargang (1948)] ,
  Den Haag : Koninklijke Nederlandse toeristenbond A.N.W.B. , 1948 [288 p.]
  ISBN : -
  TIJD